Płyty warstwowe izolacyjne  PW 11A
przeznaczone są do wykonywania izolacji termicznych
dachów, tarasów, części podziemnych budynków.

1.     PRZEDMIOT APROBATY TECHNICZNEJ

1.1.  NAZWA TECHNICZNA I HANDLOWA

Przedmiotem Aprobaty Technicznej są płyty warstwowe izolacyjne PW 11A z rdzeniem ze styropianu produkowane przez zakład JAREMA-WAWA Jarosław Andrusewicz, ul. Piesza 15, 70-663 Szczecin

1.2.  OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WYROBÓW

Płyty warstwowe izolacyjne  PW 11A wykonane są z płyt ze styropianu EPS klasy E reakcji na ogień, oklejanych jednostronnie lub dwustronnie papą asfaltową podkładową. Na dwóch bokach płyty mają zakład z papy o szerokości ok. 5 cm. Okładzina z papy połączona jest z płytą styropianową ciągłymi pasmami kleju poliuretanowego lub innych spoiw (minimum 20% powierzchni płyty).

Płyty przeznaczone są do izolacji termicznej dachów, ścian, izolacji pod wylewki betonowe itp. Do wykończenia służą płyty warstwowe przyrynnowe i narożniki.

1.3.  ASORTYMENT

1.3.1.      Asortyment płyt PW 11A wg tablicy 1


Tablica 1

Nazwa płyty

Główne wymiary

A x B x g [mm]

Nr

rys.

Płyta warstwowa izolacyjna bez wrębu

A = 500 ¸ 1500

B = 500 ¸ 1000

g = 50, 60, 70, 80, 100, 120, 150, 200

1

Płyta warstwowa izolacyjna bez wrębu przyrynnowa

2

Płyta warstwowa izolacyjna bez wrębu przyrynnowa  prawa

3

Płyta warstwowa izolacyjna bez wrębu przyrynnowa lewa

4

Narożnik

A = 1000

g = 50, 60, 70, 80, 100, 120, 150, 200

5

Płyta warstwowa izolacyjna z wrębem

A = 500 ¸ 1500

B = 500 ¸ 1000

g = 50, 60, 70, 80, 100, 120, 150, 200

6

Płyta warstwowa izolacyjna z wrębem przyrynnowa

7

Płyta warstwowa izolacyjna z wrębem przyrynnowa prawa

8

Płyta warstwowa izolacyjna z wrębem przyrynnowa lewa

9

Po uzgodnieniu pomiędzy producentem a odbiorcą dopuszcza się do stosowania płyty o innych wymiarach.

2.     PRZEZNACZENIE, ZAKRES, WARUNKI STOSOWANIA

2.1.  PRZEZNACZENIE

Płyty warstwowe izolacyjne PW 11A z rdzeniem styropianowym przeznaczone są do izolacji termicznej w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej oraz magazynowych, garażowych, gospodarczych i produkcyjnych.

2.2.  ZAKRES STOSOWANIA

Płyty warstwowe izolacyjne PW 11A z rdzeniem styropianowym mogą być stosowane jako izolacja termiczna na dachach, na podłożach betonowych, drewnianych, z zaprawy cementowej, blach trapezowych oraz na istniejących pokryciach dachowych. Mogą być stosowane również jako izolacja termiczna ścian, pod wylewki betonowe na fundamentach itp.

Stosowanie płyt do izolacji dachów, ścian i posadzek powinno być zgodne z postanowieniami PN-B-20132:2005 i projektem technicznym opracowanym dla danego obiektu uwzględniającym postanowienia tej normy oraz przepisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690+zmiany Dz. U. Nr 33/2003 poz. 270. Dz. U. Nr 109/2004 poz. 1156) a także postanowieniami niniejszej aprobaty technicznej.

2.3.  WARUNKI STOSOWANIA MONTAŻU

Płyty warstwowe izolacyjne PW 11A mocuje się do podłoża mechanicznie przy użyciu łączników do mocowania styropianu lub przy użyciu klejów lub lepików do przyklejania styropianu, dopuszczonych do stosowania w budownictwie, zgodnie z instrukcją producenta i projektem technicznym obiektu.

 
 
 

:::::: JAREMA - wszystko na dach - materiały i montaż. Szczecin ul. Piesza 15, tel. (091) 462 37 19, (091) 462 50 57, kom. 601-591102 :::::: mapa strony